logo

Disclaimer

 

 

Handelsmerken en copyright

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op deze website van www.eidon.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eidon® is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doeleinden. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden. Waar geregistreerde handelsmerken op deze website worden gebruikt of door derden vermeld, zijn zij zonder uitzondering onderworpen aan de rechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Copyright voor gepubliceerde en gecompileerde objecten blijft bij de auteur van de website. Reproductie en het gebruik van afbeeldingen en teksten in andere - hetzij elektronische of gedrukte - publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.


Aansprakelijkheid

De website www.eidon.nl is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. www.eidon.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

 

Informatie

De informatie op deze website is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekten. Diagnose en behandeling van een ziekte moet plaatsvinden onder leiding van een bevoegd medisch professional. De informatie en producten op deze website zijn niet bedoeld ter vervanging van overleg met, of behandeling van uw arts of een andere zorgverlener. De informatie op deze website is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen poging van de schrijvers of uitgever te diagnosticeren of te adviseren, en mag ook niet als zodanig worden opgevat. Lezers worden hierbij aangemoedigd om met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie te overleggen met een erkende zorgverlener. De informatie is geheel vrijblijvend en ligt uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Het is ontvangen van betrouwbaar geachte bronnen, maar biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid hiervan.

 

Producten

Deze website bevat onder andere informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Houd u aan de aanbevolen dagelijkse dosering. 

 

Algemeen

Als u een medische aandoening hebt, neem dan contact op met uw arts. Zwangere personen dienen een arts te raadplegen alvorens te beginnen met suppletie. U dient contact op te nemen met een arts voordat u begint met het volgen van een dieet, het gebruik van een voedingssupplement, medicijn, het uitoefenen van (intensieve) lichamelijke inspanning of als u vermoedt dat u mogelijk een gezondheidsprobleem heeft. 

 

Wetgeving

Het is mogelijk dat tegenstrijdige wetgeving van toepassing is in andere landen dan Nederland. De lezer dient te allen tijde te controleren dat het product vermeld op deze site voldoet aan alle normen en wetgeving van het land waar de lezer zich bevindt. Deze verklaring is niet beoordeeld door de Voedsel- en Warenautoriteit.

282