logo

Privacybeleid Energy Life & Health, distributeur van Eidon® Ionic Minerals

 

 

https://www.eidon.nl

 

Over ons privacybeleid

Energy Life & Health geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Energy Life & Health. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze actuele voorwaarden is 08/09/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Alle medewerkers die bij Energy Life & Health werken, moeten zich aan deze Privacy Policy houden. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  

Gegevensverwerking door en voor klanten van www.eidon.nl

Eidon® Nederland maakt gebruik van een webshop www.eidon.nl waarbij klanten van Eidon® de mogelijkheid hebben om zelf hun gegevens te beheren en hun bestelgeschiedenis in te zien. Het is voor consumenten ook mogelijk bestellingen te plaatsen zonder een account aan te maken. Daarnaast is het, na verzoek van de klant, mogelijk om een klantaccount te verwijderen. Een verwijderverzoek dient schriftelijk aan ons door gegeven te worden door een e-mail te sturen naar info@eidon.nl met het zelfde adres als waar zij hun account op de website mee hebben aangemaakt. Eidon® in Nederland heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om klantgegevens op de website veilig te houden. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie-Letsencrypt, een sterk wachtwoordbeleid en extra encryptie van gegevens van de website. De webshop maakt enkel gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Een cookie pop-up melding wordt (met intervallen) op de website aan de klant getoond waarbij deze wordt gevraagd akkoord te gaan met het cookiebeleid van Eidon®

  

Webwinkelsoftware en Webhosting www.eidon.nl

Via Wielink Websolutions

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening via deze website aan ons beschikbaar stelt, worden met de ontwikkelaar van de software ontwikkelaar Wielink Websolutions gedeeld. Deze partij heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Eidon® Nederland heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens op de website veilig te houden. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie-Letsencrypt, een sterk wachtwoordbeleid en extra encryptie van gegevens door Wielink Websolutions. De website maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden dus geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen, het betreft technische gegevens. Wielink Websolutions behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren, echter nooit voor andere doeleinden dan deze. 

Websiteonderhoud en programmering: Wielink Websolutions ondersteunt de kwaliteit van onze website door middel van noodzakelijke programmering en encryptie van persoonsgegevens en optimale website beveiliging tegen o.a. hacking. Er vindt geen informatieoverdracht van privacygevoelige gegevens plaats, er worden geen privacygegevens verwerkt voor andere doeleinden dan optimalisatie van de website. Wielink Websolutions is tot geheimhouding verplicht. Wielink Websolutions is op grond van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail

Trans-IP emaildiensten

Wij nemen emaildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt emailgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van gegevens te voorkomen. Daarnaast is op de e-maildiensten een extra SSL encryptie toegepast met een streng wachtwoordbeleid. TransIP is op grond van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

SendinBlue

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief e-mail die u van ons ontvangt ziet u de ‘unsubscribe’ link. Via deze link kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, u ontvangt dan per direct geen nieuwsbrief meer van ons. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Payment processors

Buckaroo

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam, ip-adres en land en uw betaalgegevens zoals uw BIC-nummer en bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

Myparcel, onderdeel van PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Monta 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen en te verwerken. Wij maken gebruik van de diensten van Monta voor zowel het verwerken als leveren van de bestellingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Monta delen. Monta gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Monta onderaannemers inschakelt zoals PostNL en DHLParcel (met name voor buitenlandse zendingen), stelt Monta uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Siel B.V.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Siel B.V.. Wij gebruiken daarvoor het boekhoudprogramma Acumulus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Siel B.V. is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Siel B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Centraal Boekhuis - CB

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Centraal Boekhuis, leverancier van boeken aan alle boekhandels in Nederland en België. CB deelt echter geen persoonsgegevens met ons. 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit zijn gegevens als IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Energy Life & Health op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres en/of postadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U dient dit verzoek ten minste schriftelijk via het bij ons bekende e-mailadres aan ons te richten. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Energy Life & Health. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken/intrekken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u deze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van functionaliteiten van de website. Door middel van andere cookies wordt informatie over uw websitegebruik bijgehouden. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Cookies om website naar behoren te laten functioneren
Deze website gebruikt cookies voor: het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld bij een online bestelling.

Cookies om gebruik van de website te kunnen meten
Deze website gebruikt géén cookies om het gebruik van de website te kunnen meten.

Cookies om informatie te delen met social media
Deze website gebruikt geen cookies om informatie te kunnen delen met social media.

Cookies om advertenties te kunnen tonen
Deze website gebruikt geen cookies om advertenties te kunnen tonen.

Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met deze derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Cookies uitschakelen
Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kun u het opslaan daarvan tegengaan. Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dient u de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat verandert er als ik de cookies uitzet?
Cookies zorgen er onder andere voor dat een website correct wordt weergegeven en het bezoek gebruiksvriendelijk is. Als u de cookies ‘uitzet’, dan kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruik maken. Kom u er niet uit? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder.

Google Chrome
Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de knop hieronder.
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 

Internet Explorer
Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de knop hieronder.
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Firefox
Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de knop hieronder.
http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen?s=cookies&r=2&as=s 

Safari
Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op de knop hieronder.
http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Energy Life & Health

Tweelingenlaan 90

7324 BP, Apeldoorn

Nederland

T 085 - 760 4333

E info@eidon.nl

 

1e Contactpersoon voor privacyzaken

Elizabeth Louise Hutjes

286